Algemeen – Huisartsenpraktijk Berghem – Berghem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Berghem
Molenweg 2c 5351EV
Berghem

Algemeen

Huisartsenpraktijk Berghem is een groepspraktijk van acht nauw samenwerkende huisartsen, die gezamenlijk de zorg delen voor de ingeschreven patiënten. Huisartsenpraktijk Berghem staat voor laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg. De praktijk ontvangt al sinds 2008 jaarlijks het certificaat ‘geaccrediteerde huisartspraktijk’ van het Nederlands Huisarts Genootschap.
De praktijk stelt groot belang in samenwerking met andere werkers in de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg. De praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Berghem, waardoor we de samenwerking met andere zorgverleners nog beter vorm kunnen geven.

U kunt zelf bepalen met welke arts u een afspraak wilt maken. Voor de continuïteit en kwaliteit van zorg heeft het wel onze voorkeur als u zoveel mogelijk een vaste huisarts kiest wanneer u regelmatig de praktijk bezoekt en bij  vervolgafspraken voor dezelfde of terugkerende klacht.

De praktijk maakt deel uit van het Netwerk van Academische Huisartspraktijken RadboudUMC Nijmegen en is zodoende verbonden met de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op grond van deze samenwerking doet de praktijk mee aan onderwijs (huisartsen-in-opleiding, co-assistenten en studenten) en onderzoek om de (eerstelijns)gezondheidszorg te verbeteren. In voorkomende gevallen kan u gevraagd worden om mee te doen aan een onderzoek. U bent hierin uiteraard altijd volledig vrij. Voor meer informatie over deelname van de praktijk aan onderzoek: wetenschappelijk onderzoek en privacy . Ook kan het voorkomen dat de assistente voorstelt om een afspraak te maken bij de huisarts-in-opleiding of bij de co-assistent.

Zie voor meer informatie ons Jaarbeeld 2022 of voor uitgebreide info ons Jaarverslag 2022