Over ons – Huisartsenpraktijk Berghem – Berghem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Berghem
Molenweg 2c 5351EV
Berghem

Over ons

Onze missie:

Huisartsenpraktijk Berghem is een grote dorpspraktijk die, als team, zorg biedt aan aan alle inwoners van Berghem met gezondheidsvragen in alle levensfasen. Met aandacht voor de patiënt en voor elkaar. Voor meer info klik hier

Onze visie en kernwaarden:

Samenwerking:
Ieder teamlid toont zich betrokken bij de praktijk en neemt verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënten en de teamleden. In de communicatie naar buiten en naar binnen toe zijn we open en duidelijk. We helpen elkaar en durven elkaar om hulp te vragen. We bevragen elkaar en durven elkaar feedback te geven. We gaan met humor met elkaar om, integer en respectvol. We zorgen goed voor de patiënten en voor elkaar.

Continuïteit van zorg:
Continuïteit van zorg is belangrijk. Gezondheid verbetert door persoonlijke, integrale zorg door vaste zorgverleners. Dit betekent dat we patiënten zoveel mogelijk aan een vaste huisarts koppelen, dat we het patiëntendossier zorgvuldig bijhouden en dat de assistente aan de telefoon en aan de balie hierin richting geeft. We verwachten dat onze patiënten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen in hun zorgproces. We werken mee aan de opleiding van doktersassistentes, basisartsen en huisartsen, om in de toekomst ook goede huisartsenzorg te kunnen leveren.

Netwerk:
We zijn een huisartsenpraktijk in gezondheidscentrum Berghem, in het dorp Berghem. We hechten belang aan een goede samenwerking met andere hulpverleners en betrokkenen bij onze patiënten. We overleggen structureel in ons team, met de apotheek, met de thuiszorg en nemen deel aan samenwerkingsverbanden in onze regio. We houden hierbij in het oog wat onze kerntaken zijn en welke zorgtaken bij andere hulpverleners horen. We zorgen in de samenwerking voor een veilige en zorgvuldige communicatie.

Deskundig:
We zijn een groot, veelzijdig team. We geven elkaar de ruimte om ons te ontwikkelen, waar het passend is binnen de behoefte van de praktijk. We zetten onze mogelijkheden en talenten in ten dienste van de praktijk. We hebben oog voor innovatie en anticiperen op ontwikkelingen in de huisartsenwereld. We zijn digitaal bij de tijd en benutten digitale mogelijkheden voor onze patiënten en onze eigen werkprocessen.


Ons team

De maatschap wordt gevormd door L.M.E. (Liselot) Plönes-van der Krogt, B. (Beatrijs) Boersema, S.J.G. (Stefan) Hameleers,  V. (Vincent) Pieterse, B. (Bregje) du Bois en P. J. C. (Pim) Schout.

Zij worden ondersteund door een team van praktijkmanager, waarnemend huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners GGZ, praktijkassistenten en interieurverzorgsters.

Dit zijn allen inspirerende en actieve teamleden welke een bijdrage leveren aan de uitvoering van de missie en visie van de praktijk.

Kijk hier voor het gehele team.

Praktijkassistenten en praktijkondersteuning

De assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij is aanvullend opgeleid om u voor eenvoudige klachten medisch advies te geven en weet het antwoord op veel praktische vragen. Afhankelijk van de urgentie van uw klacht maakt ze een afspraak voor het spreekuur, een terugbelafspraak of indien nodig een huisbezoeken. Ze kan u ook uitleg geven over het patientenportaal waarmee u zelf afspraken kunt maken en uitslagen kunt inzien van bijv. urine- of bloedonderzoek.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de assistente klikt u hier

De praktijkondersteuner en -verpleegkundige

De voornaamste taak van de praktijkverpleegkundigen ligt in het begeleiden van chronische patiënten, zoals mensen met hoge bloeddruk, suikerziekte, astma en chronisch longlijden. Tevens dragen zij zorg voor ouderen.

De praktijkondersteuners GGZ behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische klachten en met verslavingsproblematiek. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar meer specialistische hulpverlening

De praktijkondersteuner GGZ-Jeugd  begeleid kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende zorgen of klachten.  Via uw huisarts kunt u een afspraak maken bij een van de praktijkondersteuners.


Humo voor huisartsen (voorheen zorggroep Synchroon)

Onze huisartsen zijn aangesloten bij Humo voor huisartsen. Dit is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Noordoost-Brabant.

Visie van Humo voor huisartsen

Zij staan voor goede en toegankelijke huisartsenzorg voor de ruim 268.000 inwoners van onze regio. Patiënten ervaren persoonlijke zorg en hebben inzicht in en regie over hun leefstijl en gezondheid. Zorgverleners ervaren rust, ruimte en werkplezier.

Missie van Humo voor huisartsen

Zij zetten zich in om huisartsen maximaal te ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op de best mogelijke zorg voor hun patiënten. Ze organiseren (en contracteren) de chronische zorg, GGZ en ouderenzorg. Kwaliteit, innovatie, preventie en zelfmanagement spelen daarbij een belangrijke rol. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties werken ze aan een sterke, toekomstbestendige eerstelijnszorg in de regio.

Kerntaken van Humo

  • Samenwerken in de regio
  • Faciliteren van meer dan alleen chronische zorg
  • Kennis- en innovatienetwerk
  • Verbeteren en borgen van kwaliteit van zorg

Voor meer informatie over Humo voor huisartsen kijkt u hier.