Huisartsenpraktijk Berghem – Berghem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Berghem
Molenweg 2c 5351EV
Berghem

Waar we voor staan!

Wij bieden als team zorg aan alle inwoners van Berghem met gezondheidsvragen in alle levensfasen. Wij bieden deze zorg met aandacht voor de patiënt en voor elkaar, passend binnen de reguliere huisartsenzorg.

Waar we voor gaan:

Samenwerking

Ieder teamlid toont zich betrokken bij de praktijk en neemt verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënten en de teamleden. In de communicatie naar buiten en naar binnen toe zijn we open en duidelijk. We helpen elkaar en durven elkaar om hulp te vragen. We bevragen elkaar en durven elkaar feedback te geven. We gaan met humor met elkaar om, integer en respectvol. We zorgen goed voor de patiënten en voor elkaar.

Continuïteit van zorg

Continuïteit van zorg is belangrijk. Gezondheid verbetert door persoonlijke, integrale zorg door vaste zorgverleners. Dit betekent dat we patiënten zoveel mogelijk aan een vaste huisarts koppelen, dat we het patiëntendossier zorgvuldig bijhouden en dat de assistente aan de telefoon en aan de balie hierin richting geeft. We verwachten dat onze patiënten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen in hun zorgproces. We werken mee aan de opleiding van doktersassistentes, basisartsen en huisartsen, om in de toekomst ook goede huisartsenzorg te kunnen leveren.

Netwerk

We zijn een huisartsenpraktijk in gezondheidscentrum Berghem, in het dorp Berghem. We hechten belang aan een goede samenwerking met andere hulpverleners en betrokkenen bij onze patiënten. We overleggen structureel in ons team, met de apotheek, met de thuiszorg en nemen deel aan samenwerkingsverbanden in onze regio. We houden hierbij in het oog wat onze kerntaken zijn en welke zorgtaken bij andere hulpverleners horen. We zorgen in de samenwerking voor een veilige en zorgvuldige communicatie.

Deskundig

We zijn een groot, veelzijdig team. We geven elkaar de ruimte om ons te ontwikkelen, waar het passend is binnen de behoefte van de praktijk. We zetten onze mogelijkheden en talenten in ten dienste van de praktijk. We hebben oog voor innovatie en anticiperen op ontwikkelingen in de huisartsenwereld. We zijn digitaal bij de tijd en benutten digitale mogelijkheden voor onze patiënten en onze eigen werkprocessen.