Clientenraad, patientenpanel,
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Berghem
Molenweg 2c 5351EV
Berghem

Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad overlegt met de huisartsenpraktijk en adviseert deze over onderwerpen die alle patiënten aangaan. Zij denkt mee in ontwikkelingen vanuit het perspectief van de patiënt. Zij heeft de taak de gemeenschappelijke belangen van de patiënten te behartigen en diens stem laten horen in de huisartsenpraktijk. Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven. De cliëntenraad heeft deze taak op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wat doet de cliëntenraad NIET?

Het uitgangspunt van de cliëntenraad is het gemeenschappelijke belang van patiënten. Het gaat dus niet om de persoonlijke situatie van één patiënt. Dat hoort thuis bij de betrokken hulpverlener. Als een patiënt daar geen gehoor vindt, dan kan een klacht ingediend worden volgens de klachtenprocedure. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u een andere persoonlijke (niet-medische) vraag, opmerking of compliment klik dan  hier .

Waar staat de cliëntenraad voor?

De cliëntenraad wil bewaken dat de huisartsenzorg voor alle patiënten toegankelijk is en blijft. Daarnaast vinden we kwaliteit en persoonsgerichtheid belangrijk.

Welke aandachtsgebieden heeft de cliëntenraad?

Bij gemeenschappelijk belang kunt u denken aan zaken als:

 • Kwaliteit en veiligheid van zorg.
  •  Bijvoorbeeld: hygiënisch werken in de praktijk.
 • Patiënten participatie en laaggeletterdheid.
  • Bijvoorbeeld: teksten moeten voor iedereen eenvoudig en duidelijk geschreven zijn.
 • Organisatie en zorgprocessen.
  • Bijvoorbeeld: patiënten worden goed geïnformeerd over veranderingen.
 • Digitalisering.
  • Bijvoorbeeld: het patiëntendossier is digitaal goed te bekijken en voorzien van een goede beveiliging.

Contact met de cliëntenraad.

Uw mening telt! Het is voor de cliëntenraad belangrijk om te weten wat er onder patiënten leeft. Al uw tips en opmerkingen kunt u geven via dit e-mailadres: clientenraad@hapberghem.nl

Wilt u graag telefonisch contact, laat ons dit weten door uw naam met telefoonnummer in de email te vermelden. Een van de leden van de cliëntenraad neemt dan telefonisch contact met u op.  De cliëntenraad hoort graag van u!

De leden van de cliëntenraad:

 • Nettie Arts,
 • Thea Bongers, voorzitter
 • Anny van Erp

De leden stellen zich hier graag aan u voor.

Er is ruimte in onze cliëntenraad. Wilt u ook een actieve bijdrage leveren kijk dan hier naar onze vacature.