Telemonitoring, zelfmetingen en uitslagen inzien – Huisartsenpraktijk Berghem – Berghem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Berghem
Molenweg 2c 5351EV
Berghem

Telemonitoring, zelfmetingen en uitslagen inzien

In onze praktijk maken we gebruik van telemonitoring. Dat wil zeggen dat mensen thuis een meting kunnen doen die we normaal gesproken in onze praktijk doen. We kunnen daarmee patiënten eenvoudig diagnosticeren en monitoren, zonder dat de patiënt naar de huisartsenpraktijk hoeft te komen.

We hebben daarvoor de volgende mogelijkheden:

Holter

Met de Ksyos Thuis Holter kunnen we gedurende 24 uur uw hartritme registreren.  U krijgt van ons een holter mee naar huis, de volgende dag levert u deze weer in. De holter wordt vervolgens uitgelezen en na enkele dagen volgt er een uitgebreide terugkoppeling.

Thuis Bloeddruk meten

Met een thuis 24-uurs bloeddruk meter wordt gedurende 24 uur uw bloeddruk gemeten.. U krijgt van ons een meter mee naar huis die u de volgende dag weer bij ons inlevert.

Ook stimuleren wij patiënten, met een verhoogd risico op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, om zelf thuis de bloeddruk te meten. U ontvangt van ons een bloeddrukmeter in bruikleen, en er worden afspraken gemaakt over hoe vaak u uw bloeddruk meet en wanneer u deze, digitaal, doorgeeft aan de praktijkondersteuner.

Thuis Bloedsuiker prikken

Met een bloedsuiker meter kunt u op verschillende momenten per dag zelf uw bloedsuiker controleren. Na een vooraf afgesproken periode levert u deze weer bij ons in en worden de uitkomsten besproken. Ook kunnen we bijvoorbeeld bij gebruik van bloed-suiker sensoren samen met u de gemeten waarden inzien en gericht advies geven wat de beste behandeling is.

Thuis Saturatie meten

Met een saturatiemeter kunt u thuis de hoeveelheid zuurstof in uw bloed meten. Na een afgesproken periode levert u deze weer bij ons in en worden de uitkomsten besproken.

 

Zelfmetingen doorgeven en uitslagen inzien

Via uw patientenomgeving Uw Zorg Online heeft u de mogelijkheid, om na overleg met huisarts of praktijkondersteuner, metingen die u thuis doet, zoals bijvoorbeeld uw bloeddruk of bloedsuiker digitaal aan hen door te geven.  Zij kunnen dan via een bericht uw vragen beantwoorden of advies geven.

Daarnaast kunt in uw patientenomgeving Uw Zorg Online ook uitslagen inzien van onderzoeken die in het ziekenhuis zijn gedaan, zoals een bloedonderzoek. De huisarts heeft daarbij dan ook vermeld wat de vervolgstappen zullen zijn.